Educatieve inhoud

1-15 of 27 blog posts

Sorteer op: sort-descending
Hoe beter pijn beheren?

Hoe beter pijn beheren?

calendar 18/04/2024

Vandaag de dag is pijnbestrijding niet alleen gebaseerd op de gebruikte medicijnen, maar heeft het ook sterk te maken met de manier waarop u communiceert.

ABS Technology

ABS Technology

calendar 11/04/2024

In het steeds veranderende landschap van de tandheelkunde is de focus veranderd van eenvoudige vul- en reparatieprocedures naar een focus op tandbehoud en het bevorderen van regeneratie. Deze verschuiving komt overeen met de huidige trends in de tandheelkundige wereld om minder invasief te restaureren.

Hoe no-shows voorkomen: een patiëntvriendelijk beleid

Hoe no-shows voorkomen: een patiëntvriendelijk beleid

calendar 11/04/2024

No-shows zijn een veelvoorkomend probleem voor tandartspraktijken - volgens onderzoeken lopen ze op tot maar liefst 10 % van alle afspraken![1]  Er is sprake van een no-show wanneer patiënten hun geplande afspraak niet nakomen, zonder het personeel op de hoogte te stellen of zonder hun afspraak te annuleren. Dit fenomeen schaadt zowel de praktijk als de patiënten, met vele negatieve effecten tot gevolg. Laten we eens kijken hoe u risicopatiënten kunt identificeren en gemiste afspraken aanzienlijk kunt verminderen.

BioRoot™ RCS - Endo sealer of biologisch filler?
Pulpotomie: een vaak vergeten optie

Pulpotomie: een vaak vergeten optie

calendar 20/12/2023

In zijn praktijk in Hampshire bespaart endodontist dr. Peter Raftery zijn patiënten (en zichzelf) regelmatig tijd en geld door pulpotomie met BiodentineTM aan te bieden als alternatief voor een wortelkanaalbehandeling. Voor de patiënten is dit vaak een grote opluchting. Hij stelt echter vast dat veel tandartsen deze optie links laten liggen. Waarom deze aarzeling? Dr. Raftery houdt een pleidooi voor pulpotomie met BiodentineTM (*): een goede optie die meer oplevert en gemakkelijker uit te voeren is dan u misschien denkt.

R.T.R.+ in de praktijk: de behandeling van een extractieholte

R.T.R.+ in de praktijk: de behandeling van een extractieholte

calendar 13/10/2023

Bij de tandartspraktijk van Pierre Koumi en zijn collega’s in Brussel ligt de focus van de expertise op parodontologie en implantologie. Vandaar een ideale omgeving om te vragen naar de bevindingen met de innovatieve formule RTR+, het synthetisch botsubstituut op basis van ß-Tricalciumfosfaat (ß-TCP) en Hydroxyapatiet (HA). We vroegen Pierre Koumi ook naar zijn uitdagingen op het gebied van tandheelkunde en het belang van een educatieve benadering richting de patiënt.

Het belang om een tandheelkundig membraan te gebruiken voor botregeneratie

Het belang om een tandheelkundig membraan te gebruiken voor botregeneratie

calendar 24/09/2023

Van tandheelkundige membranen is bekend dat ze de prognose verbeteren bij procedures voor parodontale weefselregeneratie en botaugmentatie.[1] Het gebruik ervan bij botregeneratie is echter verrassend laag: ze worden gebruikt bij slechts 25-30% van de bottransplantatieprocedures die vandaag de dag worden uitgevoerd. Hier pleiten we voor het gebruik van een tandheelkundig membraan bij uw bottransplantatieprocedures.

Traumatisch tandletsel: waarom de 5e meest voorkomende verwonding onopgemerkt blijft

Traumatisch tandletsel: waarom de 5e meest voorkomende verwonding onopgemerkt blijft

calendar 19/05/2023

Traumatisch tandletsel komt zeer vaak voor, maar het wordt gek genoeg vaak over het hoofd gezien. Omdat de prognose sterk afhankelijk is van snelle actie, nauwkeurige diagnose en deskundige behandeling, is het essentieel dat tandartsen over de expertise en strategieën beschikken om tandheelkundige trauma's te behandelen. Dit is wat u moet weten om de uitdaging aan te gaan en uw patiënten met tandheelkundig trauma goed te kunnen behandelen.

Special Patient Series: Behandeling bij kinderen

Special Patient Series: Behandeling bij kinderen

calendar 15/05/2023

Uitstekende mondgezondheid begint in de kinderjaren. Pediatrische patiënten zijn echter een bijzonder uitdagende groep voor tandartsen. Dit artikel vat de voornaamste behoeften op het vlak van mondgezondheid bij pediatrische patiënten samen, bespreekt succesvolle aanpakken en biedt op feiten gebaseerde strategieën om de meestvoorkomende uitdagingen aan te gaan. 

De uitdagingen van hypomineralisatie van molaren en snijtanden
Wortelkanaalobturatie: Geen stress meer! Er is een optimale oplossing

Wortelkanaalobturatie: Geen stress meer! Er is een optimale oplossing

calendar 08/05/2023

Endo-procedures kunnen erg stressvol zijn voor alle tandartsen, ongeacht hun expertiseniveau. Vooral tijdens de obturatieprocedure van het wortelkanaal kunnen veel moeilijkheden opduiken. We vroegen endodontisten om hun ervaringen met RCT met ons te delen en zich daarbij vooral te richten op de obturatieprocedure. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en hoe kunnen tandartsen deze overwinnen voor een gemakkelijkere, stressvrije wortelkanaalobturatie? 

Biodentine™ voor herstel van diepe cariës: niet alleen voor blootliggende pulpa

Biodentine™ voor herstel van diepe cariës: niet alleen voor blootliggende pulpa

calendar 05/05/2023

Cariës is de meest voorkomende niet-besmettelijke aandoening ter wereld. 560 miljoen kinderen hebben cariës in het melkgebit en bij 2,3 miljard mensen wereldwijd is het volwassen gebit getroffen.1 In de dagelijkse beroepspraktijk van de tandarts heeft een derde van de patiënten diepe cariës, dat wil zeggen 'cariës die het binnenste vierde deel van de dentine raakt, maar met een zone van harde of stevige dentine tussen de cariës en de pulpa die radiografisch detecteerbaar is wanneer die zich op een interproximaal of occlusaal oppervlak bevindt.”2,3,4

Tandverlies bij patiënten voorkomen: waarom is het zo belangrijk?
Case studies collection - nummer 23°

Case studies collection - nummer 23°

calendar 23/03/2023

Septodont creëerde in 2012 de "Septodont Case Studies Collection" - een reeks aan casussen - om hun ervaringen en de voordelen van het gebruik van Septodont’s innovaties in de dagelijkse praktijk met u te delen. In de afgelopen jaren hebben auteurs uit meer dan 15 landen bijgedragen aan het succes van ons vakblad dat nu over heel de wereld wordt verspreid.

Omgaan met verwachtingen van patiënten: het belang van het risico te zien

Omgaan met verwachtingen van patiënten: het belang van het risico te zien

calendar 14/01/2023

De kans dat patiënten van wie de verwachtingen niet ingelost worden, je praktijk ontevreden zullen verlaten en dat vervolgens tegen man en alleman zeggen is groot. Je ziet ze dan ofwel niet meer terug of erger nog: ze kloppen keer op keer opnieuw aan op zoek naar het onbereikbare. En in de ergste gevallen kaarten ze hun ontevredenheid hogerop aan. Als je er alles aan gedaan hebt om een goede service te bieden, is dat een bittere pil om te slikken. We bespreken hier wat we kunnen leren uit recente inzichten uit de gezondheidszorg over omgaan met het eeuwige probleem van onrealistische verwachtingen.