Privacyverklaring

VOORWOORD

SEPTODONT NV-SA ("SEPTODONT") erkent het belang van de privacybescherming van alle klanten (“u” of “gebruiker”) die de gehoste of ondersteunde lokale website van SEPTODONT bezoeken.

Wij zijn ook van mening dat het belangrijk is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken en u keuzes te bieden over de wijze waarop deze gegevens zullen worden gebruikt. Om deze redenen moedigen wij u aan dit Privacybeleid aandachtig door te lezen.

Dit Privacybeleid is bestemd voor en is van toepassing op personen die onderdelen van de lokale websites van SEPTODONT bezoeken die toegankelijk zijn via www.septodont-fr.be en www.septodont-nl.be, alsmede alle andere sites van SEPTODONT of webpagina’s die via deze sites toegankelijk zijn of andere promotiewebsites die SEPTODONT host of ondersteunt, dergelijke pagina’s op sociale netwerkdiensten van derden, bestemd voor Frans- of Vlaamstalige klanten in landen waar geen lokale versie is van de website van SEPTODONT, toegankelijk via de “Talen”-pagina of -link op de homepage van www.septodont.com (gezamenlijk de “Sites”).

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die wij via de Sites verzamelen. In andere landen of regio’s in de wereld waar een lokale versie van de Site bestaat, kan een specifiek privacybeleid van toepassing zijn.

U erkent en accepteert uitdrukkelijk dat uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld op de Sites.

ALGEMENE INFORMATIE

Dit Privacybeleid zet uiteen hoe SEPTODONT uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en welke maatregelen genomen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen bij uw bezoek aan de Site, overeenkomstig de Belgische wet.

SEPTODONT beschermt de privacy van de gebruikers van haar Sites door naleving van de toepasselijke geldende regelgeving. Derhalve heeft SEPTODONT, als verwerkingsverantwoordelijke, de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming  (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) ("CBPL") in kennis gesteld dat zij uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

GEGEVENSVERZAMELING, GEBRUIK VAN GEGEVENS EN OPSLAG VAN GEGEVENS

Gegevensverzameling

a1) Identificeerbare Persoonsgegevens

SEPTODONT kan uw Identificeerbare Persoonsgegevens rechtstreeks verzamelen, voornamelijk via het formulier voor gegevensverzameling, in de rubriek “Contact”.

De term “Identificeerbare Persoonsgegevens” verwijst naar gegevens betreffende u als persoon, die u d.m.v. het contactformulier heeft doorgegeven of die SEPTODONT verzamelt binnen het kader van uw gebruik van de Sites en die, ongeacht de aard van deze gegevens, direct of indirect Identificeerbare Persoonsgegevens vormen. Identificeerbare Persoonsgegevens omvatten persoonsgegevens (zoals uw voor- en achternaam en contactinformatie zoals e-mailadres en telefoonnummer, zoals door u verstrekt), zowel als elektronische identificatiegegevens,  beschikbaar in of van uw computer (zoals cookies of IP-adressen). Aan de hand van uw elektronische identificatiegegevens is het mogelijk het toestel waarmee u een internetverbinding maakt, te identificeren en te lokaliseren, alsmede de pagina’s die u bezoekt terwijl u de Sites gebruikt. Deze elektronische identificatiegegevens op zich volstaan doorgaans niet om u persoonlijk te identificeren.

Om te strijden tegen namaak en inbreuk heeft SEPTODONT geautomatiseerde verwerkingen ingevoerd om informatie te verzamelen over bedrijven of personen die handelingen begaan of zouden kunnen begaan waarmee haar rechten worden geschonden. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bedrijven die de SEPTODONT handelsmerken legaal exploiteren, in Frankrijk of het buitenland, en die slachtoffer zijn van dergelijke overtredingen, teneinde actie te ondernemen of alle noodzakelijke maatregelen te nemen om hun rechten te beschermen.

a2) Cookies

Cookies kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren. Ze registreren echter wel informatie over het gebruik van de Sites met uw computer (de pagina’s die u bezocht heeft, tijdstip en datum van uw bezoek enz.), die SEPTODONT kan gebruiken wanneer u de Site later opnieuw bezoekt, of het aantal maal dat de inhoud van reclameboodschappen van SEPTODONT wordt weergegeven op derde sites of applicaties.

SEPTODONT kan gegevens verzamelen door via de Sites een cookie of webbaken op uw computer te plaatsen. SEPTODONT kan ook aansluitings- en inlogvoorkeuren opslaan en gegevens met betrekking tot het gebruik van onlinediensten. Afhankelijk van de instellingen die u heeft gekozen voor uw toestel, en die u op elk willekeurig moment kunt wijzigen, doen de cookies die SEPTODONT via de Sites plaatst, het volgende:

 • Statistieken opstellen en volumes vaststellen van de bezoekfrequentie en het gebruik van de diverse bestanddelen van de Sites (bezochte onderdelen en inhoud, en gebruikt traject), waarmee de relevantie en gebruikersvriendelijkheid van de u geboden diensten kan worden verbeterd; en
 • Klikken op bestanddelen van onlinediensten tellen.

SEPTODONT kan ook reclameruimte kopen om haar producten te promoten door middel van promotionele inhoud, verspreid via derde sites of applicaties, die cookies kan bevatten. Afhankelijk van de instellingen die u heeft gekozen voor uw toestel, en die u op elk willekeurig moment kunt wijzigen, kunnen deze cookies op uw toestel worden geplaatst om:

 • Het aantal weergaves en activeringen van onze promotionele inhoud, verspreid via derde sites of applicaties, te tellen; dergelijke inhoud en sites of applicaties te identificeren; en het aantal gebruikers dat geklikt heeft op elke inhoudsweergave, vast te stellen; en
 • Statistieken op te stellen.

Als u niet wenst dat SEPTODONT de bovengenoemde cookies of een deel hiervan gebruikt, klik dan hier. U dient u er wel bewust van te zijn dat uw gebruikerservaring door het beperken van cookies beïnvloed kan worden of dat u een deel van onze website niet meer kunt gebruiken.

SEPTODONT stelt u hierbij in kennis dat u ook het plaatsen van cookies kunt uitschakelen door uw browser als volgt te configureren:

 • Voor Mozilla Firefox: Kies in het "Extra” menu (“Tools”) het item "Opties". Klik op het "Privacy" icoon, scroll naar het "Cookies" menu en kies uw voorkeursopties.
 • Voor Microsoft Internet Explorer: kies de knop “Extra” en daarna "Internetopties". Klik op het tabblad “Privacy” en gebruik de cursor om het gewenste niveau te kiezen.
 • Voor Opera: Kies in het “Bestand”-menu het item "Voorkeuren", klik daarna op "Privacy" en kies uw voorkeursopties.
 • Voor Safari: Kies in het Safarimenu het item "Voorkeuren", selecteer de veiligheidsoptie om uw voorkeursopties te kiezen.
 • Voor Google Chrome: kies het Chrome-menu, kies daarna “Instellingen” en klik op “Geavanceerde instellingen weergeven”. Kies onder het item Privacy “Instellingen voor inhoud”; daarna kunt u in het item “Cookies” uw opties kiezen.

a3) Sociale netwerken

SEPTODONT publiceert pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook™, die SEPTODONT presenteren en informatie over SEPTODONT geven op deze sociale netwerken.

U kunt de pagina’s van SEPTODONT op deze sociale netwerken volgen. Uw persoonlijke informatie die u heeft aangemerkt als openbaar en die toegankelijk is via uw profiel, is toegankelijk voor SEPTODONT. SEPTODONT creëert noch gebruikt databases die niet gelieerd zijn aan deze sociale netwerken en die samengesteld zouden kunnen zijn op basis van persoonsgegevens die u hierop publiceert.

Als u SEPTODONT wilt belemmeren toegang te hebben tot de door u op uw profiel gepubliceerde persoonsgegevens (en die publiekelijk zichtbaar zijn), herinneren wij u eraan dat sociale netwerken u de mogelijkheid bieden de toegang tot uw gegevens te beperken. Wij raden u aan regelmatig hun beleid op het gebied van Identificeerbare Persoonsgegevens te checken.

Gebruik van gegevens

De informatie die u verstrekt op de Site stelt SEPTODONT in staat om:

 • Uw vragen en informatie-aanvragen te verwerken;
 • De bezoekfrequentie van de Sites vast te stellen;
 • U de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • Informatie te verstrekken over de producten van SEPTODONT;
 • U in kennis te stellen van evenementen die SEPTODONT organiseert;
 • U uit te nodigen mee te doen aan enquêtes;
 • U in staat te stellen de Sites en de laatste ontwikkelingen hiervan te volgen (in het onderdeel SEPTODONT News).

De verplichte informatie die SEPTODONT nodig heeft om bovenstaande taken uit te voeren is aangeduid met een sterretje op de verschillende pagina’s van de Sites. Alle overige informatie is facultatief en helpt ons om u beter te leren kennen en onze communicatie en de u geboden diensten te verbeteren.

Opslag van gegevens

SEPTODONT kan uw Identificeerbare Persoonsgegevens opslaan gedurende maximaal drie jaar te rekenen vanaf het laatste contact. Cookies die gebruikt worden om het webverkeer op de Sites te analyseren, worden gedurende dertien maanden opgeslagen.

HET DELEN EN VERSPREIDEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde gegevens worden alleen verstrekt aan SEPTODONT en bedrijven die toestemming hebben de handelsmerken van SEPTODONT te gebruiken.

SEPTODONT geeft uw Identificeerbare Persoonsgegevens niet door aan derden tenzij:

SEPTODONT deze informatie moet delen met haar distributeurs of dienstverleners, in het bijzonder technische dienstverleners, om een dienst te verstrekken waar u om heeft verzocht (bijvoorbeeld toezending van een Nieuwsbrief); of

SEPTODONT een verzoek ontvangt van een gerechtelijke autoriteit of een andere wettelijk toegestane administratieve autoriteit die verzoekt om openbaarmaking van deze informatie overeenkomstig de geldende wetgeving.

SEPTODONT stelt alles in het werk om de geheimhouding en veiligheid van de verzamelde Identificeerbare Persoonsgegevens te garanderen wanneer deze worden doorgegeven aan bovengenoemde personen.

Wanneer u iemand die u kent, laat kennismaken met een merkproduct van SEPTODONT  d.m.v. van de “deelfunctie” op de Site, wordt de door u ingevoerde informatie alleen gebruikt om het bericht te verzenden. Het wordt niet opgeslagen door SEPTODONT of voor een ander doel gebruikt. U bent als enige verantwoordelijk voor de berichten die u d.m.v. de “deelfunctie” zendt naar personen die u kent.

DOOR DE SITEGEBRUIKER DOORGEGEVEN GEGEVENS DIE NIET GEVRAAGD ZIJN DOOR SEPTODONT

SEPTODONT verzoekt u geen inhoud door te geven, waaronder handelsinformatie, reclame, creaties, marketing of andere soorten voorstellen, concepten, knowhow, ideeën e.d. (“Ongevraagde Materialen”) die niet gevaagd zijn via een vragenlijst of een ander verzamelformulier, zoals handelsinformatie, advertenties, persoonlijke creaties, ideeën, concepten enz.

Alle Ongevraagde Materialen, met inbegrip van ongevraagde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die niet verstrekt zijn in antwoord op een speciaal verzoek om dergelijke gegevens, maar in vrije tekst-invoervelden), die wij ontvangen, zijn niet onderworpen aan dit Privacybeleid. Door Ongevraagde Materialen te verzenden stemt u ermee in dat wij als enigen beoordelen hoe deze Ongevraagde Materialen worden gebruikt en verstrekt u ons automatisch een permanente, kosteloze licentie hiertoe. Als Ongevraagde Materialen die u ons verstrekt, worden beschermd door een copyright, handelsmerk van een derde of andere eigendomsrechten, accepteert u SEPTODONT te vrijwaren, behoeden en schadeloos te houden voor claims of vorderingen tegen  SEPTODONT die voortkomen uit of te maken hebben met ons gebruik of bezit van de Ongevraagde Materialen.

VEILIGHEID

SEPTODONT doet haar uiterste best om uw Identificeerbare Persoonsgegevens te beschermen tegen schade, verlies, verduistering, inbreuk, wijziging en vernietiging.

De informatiesystemen van SEPTODONT zijn beschermd door ultramoderne hardware en software veiligheidssystemen. Er worden fysieke en elektronische beveiligingsprocedures toegepast voor de op de Site verzamelde gegevens, overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Werknemers van SEPTODONT die, in de uitoefening van hun werk, toegang kunnen hebben tot uw Identificeerbare Persoonsgegevens, stemmen ermee in deze gegevens strikt geheim te houden.

SEPTODONT heeft echter geen controle over de risico’s in verband met het functioneren van internet en trekt uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico’s wat betreft geheimhouding van de gegevens die via dit netwerk worden doorgezonden. Toegang tot op de Sites aangeboden informatie kan worden onderbroken voor activiteiten met een hoge prioriteit, in geval van overmacht of om redenen die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van SEPTODONT.

INDIVIDUELE RECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERZAMELING

Recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van gegevens

U heeft een algemeen recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de u betreffende gegevens.

Om dit recht uit te oefenen kunt u uw verzoek toezenden aan onze Klantenservice door het “Contacteer ons”-formulier ("Contact Us") in te vullen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen wordt u verzocht ons de volgende informatie toe te sturen, die nodig is om u te identificeren: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en eventueel uw postadres.

Afmelden

De nieuwsbrieven van SEPTODONT bieden gebruikers een gratis nieuwsbriefservice. Het staat u vrij om u hiervoor aan te melden.

Gebruikers van de Site die deze nieuwsbrieven niet langer wensen te ontvangen, kunnen zich op de volgende wijze afmelden:

 • door te klikken op de afmeldlink onderaan iedere Nieuwsbrief, of
 • door het contactformulier in te vullen en daarin uw verzoek nader aan te geven, alsmede het e-mailadres dat afgemeld moet worden.

GEBRUIK VAN GEGEVENS BIJ WIJZIGING VAN ZEGGENSCHAP OVER HET BEDRIJF

De door SEPTODONT verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in het kader van wijziging van zeggenschap over het bedrijf, aankoop, faillissementsprocedures of verkoop van de activa van het bedrijf.

PRIVACYBELEID EN MINDERJARIGEN

Deze Site is niet bestemd voor minderjarigen. Toegang tot de Site is echter niet voorbehouden aan zorgverleners, daar het geen inhoud vertoont die verboden is voor minderjarigen tot 18 jaar.

De formulieren en vragenlijsten op de Site zijn niet bestemd voor het verzamelen van gegevens over minderjarigen. Indien informatie over een minderjarige is verzameld door de Site, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contact opnemen met de Klantenservice van SEPTODONT om deze informatie te verbeteren, wijzigen of verwijderen (zie onderdeel F. a))

UPDATE VAN HET PRIVACYBELEID

Het Privacybeleid kan op elk willekeurig moment gewijzigd worden door SEPTODONT. Als SEPTODONT uw Identificeerbare Persoonsgegevens op een andere wijze wenst te gebruiken dan zoals bepaald in het Beleid inzake Identificeerbare Persoonsgegevens dat van kracht is op het moment waarop de gegevens zijn verzameld, wordt kennisgeving van deze wijzigingen op zichtbare wijze op de Site vermeld en wordt u hiervan tevens in kennis gesteld via e-mail indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief.

Ten aanzien van eventuele wijzigingen in het Beleid inzake Identificeerbare Persoonsgegevens verzoeken wij u het onderdeel "Identificeerbare Persoonsgegevens" regelmatig te raadplegen.

VRAGEN EN CONTACT

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het Beleid inzake Identificeerbare Persoonsgegevens of de wijze waarop SEPTODONT uw Identificeerbqre Persoonsgegevens verzamelt, u bent welkom om ons te schrijven op dataprotection@septodont.com.

Laatste update: mei 2020 – Copyright © SEPTODONT NV-SA