Onze inzet voor een duurzame toekomst

Onze inzet voor een duurzame toekomst

In dit rapport reflecteren we op de langdurige toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en Septodon’s streven naar een duurzame toekomst. Dit onderzoek biedt een overzicht van onze prestaties, de uitdagingen die we tegenkomen en de vooruitgang die we boeken om een positieve impact te creëren voor onze klanten, patiënten, partners en werknemers.    

Als familiebedrijf heeft Septodont altijd actief deelgenomen aan maatschappelijk verantwoorde initiatieven. Met onze voortdurende groei hebben we onze algehele aanpak verhelderd en versnellen we onze inspanningen. Het Engagementrapport presenteert een gedetailleerd beeld van onze prioriteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusief diverse initiatieven om deze doelen te verwezenlijken. 

Milieu: Ontdek hoe wij onze inspanningen intensiveren om klimaatverandering tegen te gaan, onze impact op natuurlijke hulpbronnen te verminderen en de biodiversiteit te behouden. 

Menselijk vermogen: Leer meer over de stappen die we zetten om een uitgebreid loopbaantraject voor al onze werknemers op te bouwen. Dit weerspiegelt ons streven naar de ontwikkeling van talent, het bevorderen van gezondheid en welzijn, en het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving. 

Gemeenschap: Verdiep je in onze betrokkenheid bij de gemeenschap en liefdadigheidsinspanningen, waaronder ondersteuning voor toegang tot tandheelkundige zorg en noodhulp. 

Bestuur: Krijg inzicht in hoe we onze beloften nakomen met behulp van een robuust bestuursmodel en werken volgens sterke ethische en transparantieprincipes. 

“Dit rapport is een uitnodiging voor individuele en gezamenlijke actie. Ieder van ons heeft een cruciale rol te vervullen in het verzekeren van een duurzame toekomst, en ik ben ervan overtuigd dat we samen vooruitgang kunnen boeken op maatschappelijk, sociaal en ecologisch gebied.” ~ Olivier Schiller, CEO van Septodont 

Ontdek het eerste Engagementrapport van Septodont nu. 

Onze inzet voor een duurzame toekomst 1