VVT - TCA Symposium

VVT - TCA Symposium

Docent

Jan Berghmans

Inhoud

14 uur: WIjzigende paradigma's bij orale rehabilitatie: minimaal invasieve tandheelkunde

Behandelopties die we aan onze patiënten voorstellen zijn idealiter gebaseerd op wetenschappelijk bewezen outcome cijfers. Jammer genoeg komen die cijfers meestal niet naar voren in onze social media cultuur waar het aantal likes op Facebook en Instagram het over genomen hebben van saaie wetenschappelijke literatuur
In deze lezing defileren een reeks nieuwere tand - en weefselsparende behandelopties de revue: pulpasparende technieken, revascularisatie, intentionele replantatie, transplantatie. Er wordt ook ingegaan op de reële prognoses van deze en gene behandeling, en deze worden vergeleken met de outcome cijfers van minder weefselsparende technieken.

16 uur: Back to our roots: traditionele behandelopties in een nieuw kleedje.

In het licht van de alarmerende cijfers i.v.m. de universele prevalentie van peri-implantitis swingt de therapeutische pendel terug naar de plek die hij eigenlijk nooit had hoeven te verlaten t.t.z. het maximaal vrijwaren van tand- en botweefsel.
In deze lezing wordt een overzicht gegeven van wat moderne tandheelkunde kan betekenen ivm deze missie mbt nieuwe weefsel - en tandsparende technieken.
De voordracht gaat over zgn. ‘oude’ behandelingsopties die eerder wat uit de mode waren geraakt maar recent door de nadrukkelijk toenemende belangstelling voor conserverende behandelopties en dankzij de hulp van nieuwe technieken en materialen terug op het voorplan zijn gekomen: apicale microheelkunde, wortelamputatie, orthodontische en heelkundige extrusie.
Geen aanéénschakeling van heroïsche toevalstreffers, maar wetenschappelijk onderbouwde en gedocumenteerde casuïstiek. Het publiek verwerft doorheen de lezing inzicht in de belangrijkste prognostische predictors van succesvol klinisch handelen en het onderscheid tussen mythe en wetenschap.

(Let op: de link hieronder leidt naar een pagina buiten de site van Septodont)