VVT - Antwerps Symposium

VVT - Antwerps Symposium

Docent

APS Johan

Inhoud

Een falende lokale anesthesie in de tandheelkunde? Oorzaken en oplossingen. (14u-15u30)

Deze voordracht is bedoeld een antwoord te bieden aan de vraag “waarom faalt een lokale anesthesie soms?”. De praktijk leert ons dat niet elke lokale anesthesie toediening het verwachte resultaat oplevert bij elke patiënt. Daarom is deze voordracht, o.a. aan de hand van literatuur, onderverdeeld in (a) hoe een lokaal anestheticum werkt, (b) welke anesthetica beschikbaar zijn, (c) neuro-anatomie hoofd en hals, (d) concrete voorbeelden van falingen en tenslotte (e) verklaringen en (f) daaruit voortspruitende oplossingen. De tandarts zal de opgedane kennis meteen kunnen toepassen in de praktijk en quasi elke patiënt met een irreversibele pulpitis van een pijnvrije behandeling kunnen voorzien. Door het gebruik van Sendsteps® technologie wordt deze voordracht interactief, omdat alle aanwezigen via hun eigen smartphone vragen kunnen beantwoorden. De live antwoorden leiden op hun beurt tot een doelgerichtere uitleg waardoor de voordracht een extra meerwaarde krijgt.

Wat moeten tandartsen kunnen herkennen op radiografieën ? (16u-17u30)

Begrijpen wat men ziet en waarom een radiografisch beeld er zus of zo uitziet, is uitermate belangrijk om een juiste diagnose te kunnen stellen. Diagnostiek in de tandheelkunde is vaak gebaseerd op wat men naast de klinische diagnose ook radiografisch heeft vastgesteld. Aan de hand van radiografische casuïstiek zullen de deelnemers hun kennis van de interpretatie van het radiografische beeld kunnen toetsen om tot de juiste behandelstrategie te komen. In eerste instantie worden de principes van de radioprotectie (justificatie, optimalisatie en limitatie) aangehaald om collega’s erop attent te maken dat elke blootstelling aan ioniserende straling moet kunnen verantwoord worden. Stralingsdosissen worden in perspectief gesteld met natuurlijke achtergrondstraling en andere medische blootstellingen. Door het gebruik van Sendsteps® technologie wordt deze voordracht interactief, omdat alle aanwezigen via hun eigen smartphone vragen kunnen beantwoorden. De live antwoorden leiden op hun beurt tot een doelgerichtere uitleg waardoor de voordracht een extra meerwaarde krijgt.

(Let op: de link hieronder leidt naar een pagina buiten de site van Septodont)