BAET - Behandeling van tandheelkundige trauma-gevallen

BAET - Behandeling van tandheelkundige trauma-gevallen

Wanneer : Vrijdag 6 oktober 2023 vanaf 14:00 tot 17:30 Waar : Bluepoint Brussels - Blvd A Reyers 501030 Brussel

SPREKERS

Tony Prud Homme
(Nantes University)

PROGRAMMA

Het tandheelkundig trauma is een integraal onderdeel van het ons dagdagelijks beroep. 25% van de schoolgaande jeugd en 33% van de volwassenen krijgen ooit wel te maken met een tandheelkundig trauma.

Trauma's zijn dus vaak voorkomende behandelingen in onze praktijkvoering.
Elk trauma en de gevolgen ervan zijn uniek.
Zowel in de eenvoudigste als in de meest complexe gevallen is het kunnen onderscheiden en voorrang geven aan elk van deze gevolgen, tijdens het spoedconsult, de sleutel tot een succesvolle behandeling. We bespreken de verschillende soorten traumata aan de hand van een aantal klinische gevallen. Hierbij worden de criteria aangehaald  voor de juiste keuze van de verschillende therapieën en hun concrete toepassingen. Het doel is een discussie op gang te brengen over de klinische praktijk van elk soort trauma met een belichting vanuit de internationale literatuur.

(Let op: de link hieronder leidt naar een pagina buiten de site van Septodont)