Hoe kunt u uw aantrekkelijkheid verhogen om de beste tandartsassistenten aan te trekken en aan boord te houden?

Bij het zoeken (en behouden) van de beste tandartsassistenten volstaat het niet langer om zich te beperken tot de traditionele (extra)legale voordelen voor het personeel. Het gaat erom een nieuwe managementfilosofie te belichamen die uw medewerkers zingeving op het werk geeft en tegelijk uw patiƫnten een hoogkwalitatieve zorg biedt. In dit artikel komt u te weten wat u nodig hebt om een zorgende manager te worden.

Rekruteringspraktijken evolueren voortdurend. Vandaag kijken tandartsassistenten bij de keuze van de praktijk waar ze graag willen werken verder dan het standaard loonpakket, een goede pensioenregeling en verloffaciliteiten. Tijdens het rekruteringsproces maakt u een selectie van welke assistent u aan boord wil nemen. We vergeten vaak dat de sollicitanten zelf ook een keuze maken bij welk team ze graag zouden willen werken. Vooral de jongere generaties zijn op zoek naar betekenisvol werk In een  recent onderzoek uitgevoerd door Hays is gebleken dat 74 procent van jongere werknemers een lager loon zouden aanvaarden om te mogen starten in de voor hen ideale job.

Om als potentiĆ«le werkgever op te vallen is zorgend management essentieel: een management dat niet alleen kijkt naar diplomaā€™s en technische kwalificaties, maar ook interesse toont voor de prestaties en de ontwikkeling van de werknemer. Deze nieuwe benadering van uw rol als manager zal heel wat voordelen bieden voor de stabiliteit en de groei van uw team en van uw praktijk. Er wordt gewerkt aan drie aantrekkelijkheidspolen gebaseerd op de behoeftehiĆ«rarchie van Maslow: veiligheid en zekerheid, erbij horen en trots. Dit is wat u erover moet weten.

Zorg voor een veilige werkomgeving

De piramide van Maslow beschrijft de verschillende niveaus van menselijke behoeften waaraan moet worden voldaan om te komen tot zelfverwezenlijking. Na de fysieke behoeften leert de piramide ons dat onze volgende basisbehoefte veiligheid en zekerheid is. In een tandartsenpraktijk heeft deze behoefte betrekking op twee groepen van personen: uw patiƫnten en uw personeel. Tandartsassistenten zijn cruciaal om de veiligheid en zekerheid van beide groepen te waarborgen.

Als tandarts en zorgverstrekker is het uw eerste opdracht om uw patiƫnten een uitstekende zorgkwaliteit en een veilig gevoel te bieden. Dit kan worden gerealiseerd dor risico- en pijnbeheersingsprocessen die gegarandeerd veilig zijn en een vloeiende samenwerking tussen uzelf en uw assistent.

Dit betekent dat u elke stap van elke procedure die u uitvoert zorgvuldig moet uitleggen, specifieke taken toevertrouwt aan elke lid in uw team en de beste instrumenten en apparatuur selecteert voor elke handeling in de praktijk. Zo zal bijvoorbeeld een naald zoals de  Ultra Safety Plus Twist, met zijn bijzonder veilig ontwerp gemaakt voor lokale dentale anesthesie bijzonder interessant zijn in het kader van de risicobeheersing. Veiligheid voor uw personeel betekent ook veiligheid voor uw patiĆ«nten

Het is uw taak als manager om de veiligheid van uw teamleden te waarborgen, een fair loon uit te betalen, uw tandartsassistenten incentives te geven voor betere prestaties en (extra)legale voordelen te voorzien, maar ook rekening te houden met een goed evenwicht tussen werk en privƩleven. Het hebben van vast werk waarvan de geldelijke en de organisatorische voordelen in overeenstemming zijn met de investering die de werknemer doet, is cruciaal bij het aantrekken en behouden van de beste kandidaat-sollicitanten.

Een zorgende manager worden

Een veilige en stabiele werkomgeving zal ervoor zorgen dat u werkt met een goed team. Om uw praktijk een boost te geven naar een unieke zorgstandaard waardoor uw praktijk zal opvallen, moet u verder gaan en worden erkend als een zorgende manager. Via een sterk, doelgericht en doordacht leiderschap ontwikkelt u een cultuur waarmee uw teamleden zich kunnen identificeren en waardoor ze een gevoel krijgen erbij te horen.

De eerste stap naar een zorgend management is het stroomlijnen van uw aanwervingsproces. Bij elke aanwerving van een nieuwe tandartsassistent moet u ervoor zorgen dat u in de eerste werkweken anticipeert op mogelijke moeilijkheden, door regelmatig te vragen hoe het gaat, ervoor te zorgen dat de andere teamleden worden betrokken in het onthaal en uit te leggen op welke manier hun werk onderling is verbonden om bij te dragen tot de zorgkwaliteit die aan patiĆ«nten wordt geboden. Volgens DentistryiQ, ā€œbehouden bedrijven die een gestructureerd aanwervingsproces volgen 50 % meer van het gerekruteerde personeelā€ en ā€œvindt 20 % van het personeelsverloop plaats tijdens de eerste 45 dagen van de tewerkstelling.ā€ Het is dus van essentieel belang om tijd en middelen te investeren in deze belangrijke eerste weken.

Zorg ervoor beschikbaar te zijn voor vragen zodat uw nieuwe assistent het gevoel krijgt te zijn terechtgekomen in een betrouwbare omgeving. Vergeet ook niet om tijd te maken voor informele momenten: in bedrijven waar de druk soms hoog kan oplopen is het belangrijk om een comfortabele omgeving te creƫren waar het team zich kan ontspannen.

Als u de voorbereidingen treft om een nieuwe tandartsassistent aan te werven, vergeet dan niet dat uw visie, waarden en normen en empathie voor uw patiƫnten en uw team belangrijke verkoopargumenten zullen zijn om nieuwelingen te overtuigen om bij u in dienst te komen. Daarom moet u bepalen wat uw managementstijl zal zijn en moet u vastleggen welke ambities u hebt voor uw praktijk. Dit betekent dat u een antwoord moet geven op de volgende vragen:

 • Waarom zijn we hier? Welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop we tandheelkunde beoefenen?
 • Wie willen we dienen?
 • Op welke manier willen we groeien: als team en als praktijk?

Zorg voor gedeelde documenten zodat uw team deze elementen op elk moment kan  bekijken zodat ze gemotiveerd zijn en goed op de hoogte van jullie gemeenschappelijke doelstellingen. Een duidelijke visie is niet alleen een anker voor de werkethiek van uw team en het gevoel erbij te horen, maar zal zich ook vertalen naar uw patiĆ«nten, die bij u zullen komen en blijven vanwege uw unieke visie op zorg.

Om ervoor te zorgen dat deze visie bewaarheid wordt, moet ook een cultuur van transparante communicatie en heldere doelstellingen worden geĆÆmplementeerd. Leg de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor uw praktijk duidelijk vast en deel uw  verwachtingen betreffende engagement en prestaties met alle teamleden. Kies nauwkeurige SMART-indicatoren om de prestaties van uzelf en van uw team te evalueren. Gebruik deze gegevens tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek niet om uw teamleden op de vingers te tikken, maar om informatie te verzamelen die een bijdrage zal leveren aan hun persoonlijke groei en hen opportuniteiten biedt om hen meer verantwoordelijkheid te geven binnen de praktijk. In dit proces is het uiterst belangrijk dat u open blijft staan voor feedback van uw assistenten, op dezelfde wijze als zij feedback krijgen van u.

Focus op zingeving voor uw personeel

De laatste stap naar een zorgend management dat de beste tandartsassistenten zal aantrekken en behouden is het promoten van de zelfrealisatie van uw werknemers en actief meewerken aan de zingeving van hun leven door werk. In een zorgpraktijk lijkt zingeving op het werk een vanzelfsprekendheid. Het kan echter geen kwaad om uw team en uw tandartsassistenten in het bijzonder te herinneren aan het belang van hun bijdrage tot het succes van de praktijk en het welbevinden van de patiƫnten. Als ze u bijvoorbeeld assisteren bij de reparatie van een tand met Biodentine, redden ze een tand die niet zo lang geleden was gedoemd tot endobehandeling. Iets waar patiƫnten zeker dankbaar zullen voor zijn.

Tandartsassistenten zijn immers eerst en vooral pijnmanagers. Ze zijn het eerste gezicht dat patiƫnten zien in de praktijk en ze moeten omgaan met de belangrijkste angst van de tandartspatiƫnt: naar de tandarts gaan. Wanneer patiƫnten uit de stoel komen, zorgen de assistenten voor de postoperatieve zorg van de patiƫnt. Kortom: ze redden de tand, ze zijn de belangrijkste bron van advies voor patiƫnt en tandarts, ze bepalen mee het gebruik van specifieke producten in functie van de historiek van de patiƫnt en de dentale gewoontes.

Om zingeving te vinden op het werk moeten tandartsassistenten ook toegang krijgen tot professionele groeimogelijkheden. Als manager kunt u hen de juiste tools, opleiding, coaching en vormingsprogrammaā€™s aanbieden die ze nodig hebben om hun carriĆØre in uw praktijk te laten groeien. Terwijl werknemers ervaringen opdoen, moet u anticiperen op hun behoefte aan nieuwe uitdagingen. Hun groei straalt immers positief af op u, als manager, als tandarts en als ondernemer. Programma's zoals Managing Pain For Your Practice (Pijnbeheersing in uw praktijk) van Septodont kunnen uw tandartsassistenten bijvoorbeeld helpen om hun kennis over pijnbeheersing uit te diepen waardoor ze samen met u kunnen innoveren naar een betere tandverzorging.

Door deze drie managementdoelstellingen te realiseren zal uw praktijk beschikken over een stevige bedrijfscultuur die zal resulteren in een positieve reputatie van uw activiteit. Gezonde tanden zijn een van de elementen van een goede gezondheid en zorgen ervoor dat het individu meer zelfvertrouwen heeft. Zorg ervoor dat uw team weet dat ze een bijdrage leveren tot het persoonlijke en het professionele succes van hun patiƫnten. Door zorg voorop te plaatsen en met de hulp van een waardevol en betrokken team tandartsassistenten, zult u uw praktijk op de kaart zetten.

HOE ZIET ZORGEND MANAGEMENT ERUIT VOOR UW TANDARTSPRAKTIJK

UW DOELSTELLINGEN HOE ZE TE BEREIKEN
 
 • Werknemers mogelijkheden bieden tot professionele ontplooiing
 • Waarderen van de tandartsassistent in zijn rol van pijnmanager
 • DefiniĆ«ren van een heldere visie, strategie en doelstellingen voor uw praktijk
 • Stroomlijnen van het aanwervingsproces
 • Promoten van een open communicatie
 • Implementeren van risico- en pijnbeheersingsprocedures
 • Zorgen voor veilige en eerlijke werkomstandigheden voor uw team

Producten genoemd in dit artikel:

 • Biodentine, bioactief dentinesubstituut van Septodont
  Biodentineā„¢

  Bioactief dentinesubstituut