Biodentine™

Bioactief dentinesubstituut
  • Biodentine

Indicatie

  • In de kroon: tijdelijke restauratie, duurzame restauratie van dentine, diepe of grote cariës, diepe tandhals- of tandwortelletsels, (in)directe capping van de pulpa, pulpotomie.
  • In de wortel: perforatie van wortels en bifurcatie, inwendige/uitwendige resorpties, apexificatie, retrograde apicale resectie.

Kenmerken en voordelen

  • Veelzijdig gebruik: restauratieve behandelingen en endodontisch herstel.
  • Een volledige restauratie in één zittijd is mogelijk, omdat een composiet rechtstreeks op Biodentine™ kan gekleefd worden.
  • Vorming van secondair dentine, wat de vitaliteit van de pulpa vrijwaart.
  • Natuurlijke micromechanische verankering voor uitstekende afdichting zonder voorbereiding van het oppervlak.
  • Gelijkaardige mechanische eigenschappen en mechanisch gedrag als humane dentine.
  • Radio-opaciteit: 3,5 mm aluminium, voor eenvoudige korte- en langetermijnopvolging.

Verpakking

  • 15 capsules, 15 monodosis